Výhercovia

Výhercovia

Ďakujeme, že ste s nami súťažili, a výhercom gratulujeme. Výhry poputujú týmto školám a škôlkam.

Základné školy
Materské školy

5x Poukážka na nákup altánka v hodnote 3 000 €

1. Základná škola - Iliašovce 29
05311 Iliašovce
2. Základná škola - Levická 25
93587 Santovka
3. Základná škola - Martin nad Žitavou 110
95301 Martin nad Žitavou
4. Základná škola s MŠ - Považské Podhradie 169
01704 Považská Bystrica
5. Základná škola s MŠ - Selec 183
91336 Selec
Ekobuk výhra: 5x Poukážka na nákup altánka v hodnote 3 000 €

5x Interaktívna tabuľa s projektorom

1. Základná škola - Buzitka 138
98541 Buzitka
2. Základná škola s MŠ - Výhony 11
90612 Osuské
3. Základná škola - Školská 86/1
08301 Jakubovany
4. Základná škola - Červená Voda 30
08301 Červená Voda
5. ZŠ pre žiakov so sluch. - Rovníková 11
04012 Košice-Nad jazerom
Ekobuk výhra: 5x Interaktívna tabuľa s projektorom

5x 4 ks záhradných stolov s lavicami

1. ZŠ - Alapiskola - Čalovec 73
84602 Čalovec
2. Základná škola - Školská 299/11
95185 Skýcov
3. Základná škola - Matejovce nad Hornádom 97
05321 Matejovce nad Hornádom
4. Základná škola - Breznička 169
98502 Breznička
5. Základná škola - Husiná 156
98542 Husiná
Ekobuk výhra: 5x 4 ks záhradných stolov s lavicami

Výhercov budeme kontaktovať.
Všetky výhry budú doručené prostredníctvom kuriéra.

5x Poukážka na nákup altánka v hodnote 3 000 €

1. Materská škola - Óvoda - Hlavná 44
94602 Čalovec
2. Materská škola - Slovenské Ďarmoty 99
99107 Slovenské Ďarmoty
3. Materská škola - Rybničná 31
05201 Spišská Nová Ves
4. Materská škola - Gočovo 94
04924 Gočovo
5. Materská škola - Pivničná 172
99106 Záhorce
Ekobuk výhra: 5x Poukážka na nákup altánka v hodnote 3 000 €

5x Interaktívna tabuľa s projektorom

1. Materská škola - Dežerice 101
95703 Dežerice
2. Materská škola - Radatice 210
08242 Radatice
3. Materská škola - Dúbravka 236
07215 Dúbravka
4. Materská škola - Prosiek 50
03223 Prosiek
5. Materská škola - Ješkova Ves 48
95845 Ješkova Ves
Ekobuk výhra: 5x Interaktívna tabuľa s projektorom

5x Exteriérová tabuľa na popis kriedou

1. Materská škola - Brezovecká 96/8
02601 Bziny
2. Materská škola pri ZŠ - Hniezdne 244
06501 Hniezdne
3. Materská škola pri ZŠ - Dvorec 63
95655 Dvorec
4. Súkr.MŠpri ZŠ-autizmus - Myslavská 401
04016 Košice-Myslava
5. Materská škola - Nadlice 37
95632 Nadlice
Ekobuk výhra: 5x Exteriérová tabuľa na popis kriedou

Výhercov budeme kontaktovať.
Všetky výhry budú doručené prostredníctvom kuriéra.