Výhercovia

FAQ

Ako sa spočítavajú hlasy zaslané školám?

V balíčku sa okrem nálepiek nachádza aj kartička s QR kódom a 8‑miestnym alfanumerickým kódom. Pri hlasovaní môžete použiť buď QR kód, alebo alfanumerický kód. Aj keď má 2 rôzne formáty, ide o ten istý kód. Tento kód pri hlasovaní predstavuje jeden hlas. Každý kód z balíčka možno použiť ako jeden hlas. Hlasy sa budú sčítavať zvlášť za základné školy a zvlášť za materské školy. Aby sa predišlo diskriminácii menších škôl a škôlok, pri sčítavaní hlasov sa zohľadňuje počet žiakov týchto zariadení.

Odovzdané hlasy sa prepočítavajú tzv. koeficientom. To znamená, že počet odovzdaných hlasov sa delí počtom žiakov alebo detí danej školy alebo škôlky a vynásobí číslom 1 000. Zoznam registrovaných škôl a škôlok s počtom žiakov a detí je dostupný TU.

Prečo mi nejde načítať QR kód v knižke?

Ak máte telefón typu iPhone, použite na skenovanie jeho fotoaparát. Ak sa QR kód automaticky nenaskenuje, stiahnite si voľne dostupnú aplikáciu na čítanie QR kódov. Ak máte telefón typu android a skenovanie automaticky nefunguje, skúste si v nastaveniach fotoaparátu zapnúť funkciu Google Lens.

Čo ak moja škola/škôlka nie je v zozname?

Do zoznamu boli zaradené všetky materské školy a základné školy s 1. stupňom výučby na Slovensku, ktoré eviduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojich oficiálnych stránkach. V prípade, že sa tvoja škola alebo škôlka na zozname nenachádza, je možné, že požiadala o vyradenie zo súťaže alebo je v zozname pod iným názvom/adresou.

Koľko hlasov môžem poslať?

Koľko kódov máš, toľkokrát môžeš hlasovať. Hlasovanie nie je obmedzené.

Kedy sa dozviem o víťazných školách?

O víťazných školách a škôlkach sa dozvieš na tejto webovej stránke po ukončení projektu po termíne 26. 4. 2023.

Koľko škôl získa ceny?

Výhry môže získať až 15 základných škôl a 15 materských škôl s najvyšším počtom prepočítaných hlasov. Viac o počtoch a typoch výhier sa dozviete TU.

Kde nájdem hlasovacie kódy?

Kód nájdeš v balíčku s nálepkami, ktorý dostaneš za nákup alebo si ho samostatne kúpiš v Kauflande. Kód sa nachádza na kartičke vo forme QR kódu, ale aj ako 8-miestny alfanumerický kód.

Prečo nemôžem zahlasovať s kódom z kartičky?

Uisti sa, že kód zadávaš správne a že už raz nebol použitý. Každý kód sa dá na hlasovanie použiť len raz.

Ekobuk hlasovanie ceruzky Ekobuk hlasovanie zošit