Výhercovia
2. záhada

PLASTY

Plasty majú hneď niekoľko životov. My ľudia ich však často odhadzujeme už po prvom použití. Ak chceš vedieť, kam plasty patria a ako im dať šancu na nový život, pozri si video a článok na tejto stránke.

Kam patria plasty?

Z plastu sú vyrobené aj fľašky s malinovkou, minerálkou či džúsom, ktoré všetci dobre poznáme. Väčšina týchto fliaš je zreteľne označená písmenom „Z“. Znamená to, že fľaška je určená na recykláciu a môžeš ju spolu s prázdnymi plechovkami odniesť do obchodu, v ktorom sa nachádza zberný automat. Ak máš ale plastovú fľašu bez označenia „Z“, pokrč ju a zahoď do žltého kontajnera.

Použitie žltého kontajnera je dôležité, aby aj z plastu, ktorý doň hádžeme, mohli vzniknúť nové výrobky. Odpad zo žltého kontajnera odvezú do recyklačnej linky, kde sa použité plasty spracujú tak, aby mohli ľuďom opäť slúžiť – napríklad ako nová plastová nádoba či odkladací box. Plasty sa tak pohybujú v kolobehu a nevzniká zbytočný odpad.

Ekobuk, chráňme lesy
Ekobuk, chráňme lesy

Žiaľ, nie všetky plasty skončia v recyklačnej linke. Pravda je taká, že mnoho plastov sa do kolobehu recyklácie ani nedostane. Ako je to možné? Hlavný dôvod je, že ľudia zahadzujú plasty do bežného kontajnera spolu s ostatnými odpadkami. Tie zvyčajne skončia na skládke alebo v spaľovni odpadov a nemáme z nich žiaden úžitok. V najhoršom prípade sa dostanú do prírody a do morí, kde znečisťujú životné prostredie a ubližujú živočíchom.

Ako tomu môžeme zabrániť? Napríklad tak, že budeme poctivo separovať odpad – to znamená rozdeľovať ho na papier, plast, bioodpad, sklo a zmiešaný odpad (sem patrí všetok odpad, ktorý nevieme zaradiť do žiadnej inej kategórie) a každý typ odpadu zahodíme do správneho kontajnera.